Uddevallahems odlingsplatser på Järvstigen, Bleket

Vi på Uddevallahem erbjuder stadsnära odling, eller urban gardening som vi kallar det, på flera olika platser i Uddevalla och Ljungskile. Det bidrar både till den ekologiska och sociala hållbarheten i våra bostadsområden.

Det är inte bara en speciell känsla att odla sina egna grönsaker, utan det finns också mängder med andra fördelar. Det skapar engagemang och delaktighet hos dig som hyresgäst, vilket är en viktig del i den sociala hållbarheten. Att träffa sina grannar, samtala och byta erfarenheter är både trevligt och skapar trygghet i bostadsområdet. Att dessutom kunna öka självförsörjandegraden med egna närproducerade produkter är både bra för miljön och den biologiska mångfalden. Visst är det toppen!

Vad kostar det?

Vi vill uppmana alla våra hyresgäster till en hållbar livsstil och därför är din odlingsplats helt kostnadsfri. Dock kommer en avgift tas ut om man inte skulle plantera något i pallkragen man bokat upp eller om man missköter sin pallkrage.

Så bokar du en plats

Här kan du anmäla ditt intresse för att odla 2024. Sista dag att anmäla ditt intresse är 22 april. Odlingsstart 29 april. 

Odlingsplatser och ansvarig miljövärd

 • Dalaberg - Svedjestråket 21-23. Ansvarig: Henrik, 0522-65 35 08
 • Skogslyckan/Unneröd - Östanvindsvägen 16. Ansvarig: Monika, 0522-65 35 68
 • Bohusgården - Nordens väg/Anders knapes väg. Ansvarig: Anders, 0522-65 35 36
 • Bleket - Järvstigen. Ansvarig: Monika, 0522-65 35 68
 • Centrum - Stora Nygatan 4/Östergatan 1. Ansvarig: Anders, 0522-65 35 36
 • Tureborg - vid gamla boulebanan. Ansvarig: Daut, 0522-65 35 27
 • Ljungskile - Parkvägen och Coronavägen. Ansvarig: Torbjörn 0522-65 35 45

Kryddodling i pallkrage

Uddevallahem ansvarar för

 • Att pallkragen är hel
 • Att fylla på med jord varje vår
 • Att gödsla på våren
 • Att tillhandahålla vatten i nära anslutning av odlingskragarna
 • Att tillhandahålla kompostkragar för organiskt avfall

Du som hyresgäst ansvarar för

 • Plantering i din odlingskrage
 • Skötsel av sin odlingskrage så som vattna, rensa
 • Hålla rent och snyggt kring odlingsplatsen
 • Ta hand om och sortera övrigt avfall
 • Anmäla förstörelse
 • Att vara delaktig i städdagarna vid uppstart och avslut

Regler

 • Hyresgästen kan inte överlåta sin pallkrage till annan hyresgäst utan Uddevallahems kännedom
 • Uddevallahem äger full rätt att säga upp avtalet om hyresgäst missbrukar eller missköter sin odlingskrage. En avgift på 400kr kommer att tas ut av kunden för återställande av odlingskrage

Avtalstid och uppsägning av avtal

Avtalet löper med start i april till och med oktober med möjlighet att teckna sig för kommande år. Om inte så avslutas avtalet och kunden får återställa odlingskragen.

Frågor och svar

 • Vem fyller på med jord?
  Uddevallahem fyller på odlingskragarna varje vår.
 • Vad får man odla?
  Inom den upplåtna odlingsytan får det odlas blommor, kryddor, bär, grönsaker, rotfrukter och dylikt. Annuella (ettåriga) växter rekommenderas då platsupplåtelse för pallkragen görs för ett år i taget, därmed kan man inte garantera att fleråriga växter och grödor kommer att få stå kvar under nästkommande år.
 • Vad får man inte odla? 
  Det är inte tillåtet att odla växter och grödor som enligt lag är förbjudna eller som anses vara olämpliga. Du får heller inte odla växter eller grödor som räknas till (främmande) invasiva arter.
 • Får jag gödsla själv?
  Nej, Uddevallahem gödslar med naturgödsel vid uppstart på våren.
 • Hur vattnar jag?
  Vatten finns i nära anslutning till din odlingsplats.
 • Hur fungerar det med redskap?
  Vid tecknande av odlingskrage får man får ett set med kratta, spade och nyckel till vattenutkast. Setet är personligt.
 • Hur gör jag med kompost? Annat avfall? Plast?
  Kompostkragar för odlingslottens avfall finns i närhet till odlingskragarna. Övrigt avfall sorteras på närmsta återvinning där du bor.
 • Får man använda snigelgift?
  Nej.
 • Om något försvinner eller blir förstört? Vems ansvar är det och vem ersätter?
  Skulle pallkragen bli förstörd står Uddevallahem för det. Växter ersätter vi ej.
 • Får jag göra drivhus?
  Nej. När det gäller tillägg eller justeringar, prata med ansvarig miljövärd på ditt område.
 • Hur vet jag vilken odlingskrage som är min?
  Vid uppstart blir du tilldelad ett nummer, nummer finns på odlingskragen
 • Får jag mer än en pallkrage? Hur många på höjd?
  Det beror på hur stort intresset är varje år. I utgångsläget gäller 1 per hushåll. Dock kan vi aldrig erbjuda mer än max 2 per hushåll. Detta diskuteras med ansvarig miljövärd på din odlingsplats.
 • Om intresset ökar och jag som kund vill ha odlingskrage på ett område?
  Vi har valt platser efter efterfrågan. Ny intresseanmälan vid säsongsavslut och är öppen fram till våren.

Odling i pallkrage med hus i bakgrunden