Avfall och återvinning

Liten tjej återvinner plast

Avfall och återvinning är en del av vardagen som måste fungera året runt. Att återvinna och ta hand om sitt avfall är ett enkelt sätt att spara på jordens resurser, bidra till en bättre miljö och undvika att hälsofarliga ämnen kommer ut i vår natur. Därför är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

För oss på Uddevallahem är det viktigt att ge bra förutsättningar för att ta hand om det som ska slängas och återvinnas. Därför kan vi erbjuda miljöhus eller soprum med insamling av förpackningar gemensamt med restavfall och matavfall i de flesta av våra bostadsområden. En väl fungerande avfallshantering är också viktig för att du och dina grannar ska få en trevlig boendemiljö. Se därför till att sortera ditt avfall i rätt kärl/behållare, och att inte ställa avfall utanför till exempel våra miljöstationer.

För miljöns bästa tar Uddevalla Energi hand om allt ditt hushållsavfall. Matavfallet tas om hand i en biogasanläggning som bland annat blir till drivmedel för bilar och restavfallet eldas upp på Lillesjöverket och blir till el och fjärrvärme i kommunen.

Påse med matavfall

 

Så här sorterar du

Matavfall

Sortera ut det som kan komposteras, det vill säga matavfall och annat organiskt, och lägg i en papperspåse och släng i kärlet för matavfall. Kom ihåg att det inte är tillåtet att slänga plastpåsar i kärlet för matavfall.

Exempel på matavfall

Matrester, kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar, hushållspapper, pappersservetter, snittblommor och krukväxter utan jord.

Materialåtervinning

Våra miljöhus och soprum är tydligt uppmärkta med bilder för att förenkla sorteringen i ditt bostadsområde. Kom ihåg att inte ställa ditt skräp utanför eller på tunnorna. Är ditt skräp skrymmande försök att vika ihop eller göra mindre bitar av det så att det går ner i kärlen, annars ta det istället till återvinningscentralen. Ställer du avfall utanför kärlen eller lägger avfallet i fel kärl tar vi ut en kostnad.

Exempel på återvinning

Förpackningar av glas, plast, metall, papp/wellpapp och tidningar.

Restavfall

Dina vanliga hushållssopor, det som kallas restavfall, är det avfall som blir kvar efter du har sorterat ditt avfall och du slänger dem i kärlet som det står restavfall på.

Exempel på restavfall

Blöjor, tops, tamponger och bindor, tand- och diskborstar, dammsugarpåsar, snus och cigaretter, tuggummi, kuvert, våtservetter, CD-skivor och små plastleksaker (som ej innehåller elektronik).

Grovsopor

Övrigt avfall såsom elektronik, cyklar, kemiska produkter, möbler och andra skrymmande föremål lämnar du på kommunens återvinningscentraler.

Om du känner dig osäker, läs Avfallsguiden på Uddevalla Energis hemsida om hur du ska sortera.