Värme och ventilation

Uddevallahem eftersträvar att du som hyresgäst hos oss ska ha en bra komfort i din lägenhet. Därför jobbar vi hårt för att du ska ha en behaglig inomhustemperatur och bra ventilation i din bostad.

Värme

Vad som är en skön inomhustemperatur är väldigt individuellt, men Uddevallahems ambition är att du alltid ska ha 20-21 grader i din lägenhet.

Värmeregleringen i alla våra lägenheter sker med automatik och styrs främst av utetemperaturen. För att värmesystemet ska fungera så optimalt som möjligt har Uddevallahem ett stort antal temperaturgivare i lägenheterna, som hjälper systemet att reglera värmetillförseln.

Vid vissa tidpunkter på året, inte minst på hösten med snabba temperatursvängningar, kan det vara svårt för värmesystemet att hinna med att ställa in sig för att ge den optimala värmen dygnet runt.

Checkpunkter för dig som hyresgäst

Vi har ett automatiskt system för att ställa in värmekomforten, men det finns några saker du bör tänka på för att vår värmereglering ska fungera på bästa sätt;

  • Kontrollera termostatventilerna: Kontrollera så att elementets termostat inte har vridits ned eller fastnat i stängt läge. Termostaten ska stå i helt öppet läge (högsta siffran).
  • Möblera rätt: Se till att inte ha möbler eller gardiner framför element och termostat. Det hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
  • Vädra rätt: Att vädra är bra, men gör det kort och intensivt, 5-10 minuter. Vädrar du lite och länge släpper du samtidigt ut värmen.
  • Använd köksfläkt med förnuft: Självklart ska du använda din fläkt när du lagar mat. Men fläkten suger ut mycket luft och därför ska du undvika att den står på ”i onödan”, eftersom det bidrar det till att värme dras ur lägenheten. Dock är det viktigt att verkligen använda fläkten vid matlagning för att inte sprida matos i huset. Så avstå inte från att använda den i syfte att spara värme – viktigt med balans mellan dessa två.
  • Håll ventiler öppna: Ett flerbostadshus är byggt för att ha en fungerande cirkulation av luft. Om ventiler stängs eller blir igensatta slutar luftväxlingen att fungera effektivt.

Är ditt element kallt?

Termostaten på elementet känner av temperaturen i lägenheten och stänger av värmetillförseln när temperaturen är den rätta i rummet. Därför kan elementet stundtals vara kallt även kyliga vinterdagar utan att något är fel, dvs att ha kalla element är inget fel så länge rätt rumstemperatur uppnås. Tänk också på att värmesystemet kan ha svårt att hinna med vid snabba temperatursvängningar.

När du känner på elementet ska det vara varmare upptill. Om det tvärtom är kallt upptill och varmt nertill kan elementet behöva luftas så att det varma vattnet kan cirkulera. Gör då en felanmälan.

Har du rätt inomhustemperatur?

Två personer kan uppleva temperaturen i lägenheten på helt olika sätt. Det kan bero på vad man gör och om man rör sig eller inte. Men det beror också på att vi helt enkelt är olika som människor.

Så, enda sättet att ta reda på om du har rätt temperatur hemma är att mäta den. Det viktiga då är att du placerar din termometer mitt i rummet, minst en meter ovan golvet, i den så kallade vistelsezonen. Skulle termometern då visa lägre än 20 grader är det dags att kontakta oss och göra en felanmälan.

 

Bild värme i lägenheten

Ventilation

Ett bra inomhusklimat bygger på en bra balans mellan luften som tillförs och luften som sugs ut. Som regel tillförs luften via ventiler i sovrum och vardagsrum. Ventilerna är antingen placerade i fönstren (smala spaltventiler), alternativt i tak eller på vägg (runda eller fyrkantiga ca 20 cm). Luften sugs sedan ut genom ventiler i kök och badrum.

För att få en så bra inomhusmiljö som möjligt är det viktigt att alla ventiler rena och öppna, så att luften inte hindras att komma in. Detta gäller även fösterventiler, som det ibland kan kännas lockande att stänga. Är ventilerna stängda eller tilltäppta letar sig luften istället in andra vägar, som via brevinkast eller vid otätheter vid fönstren och orsakar så kallat kallras.

Lika viktigt som att släppa in frisk luft via fönsterventiler, lika viktigt är det ventilationsdonen för frånluft i badrum och kök kan suga ut luft. Därför behöver ventilerna rengöras med jämna mellanrum. 

Ett annat effektivt sätt att få in ny frisk luft är att vädra. Tänk då på att göra det kort och effektivt, gärna med tvärdrag. Du ska inte vädra lite hela dagen.

 

kvinna som hänger ut genom fönstret och gör ett peace-tecknet med fingrarna