Hur hyran bestäms

Vi har en överenskommelse om en differentierad hyressättning där hyran bestäms genom förhandlingar mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen, som företräder dig som hyresgäst. Det betyder att Uddevallahem inte ensidigt kan bestämma vad hyran ska vara för den lägenhet du bor i.

Systemet vi använder oss av är det kollektiva förhandlingssystemet. Det är uppbyggt av lagar som kompletteras med avtal mellan oss som hyresvärd och Hyresgästföreningen.

Vi utgår ifrån något som kallas bruksvärdesprincipen, som är grunden i all hyressättning. Bruksvärdet bestäms utifrån i rad olika egenskaper och ska spegla bostadskonsumenternas allmänna värdering och vara skälig. Hyran anses vara skälig när den har samma hyra som en annan likande lägenhet med samma standard och i likande läge på orten. Det innebär att vi jämför oss inte bara mellan våra egna lägenheter, utan också mot andra fastighetsägare.

Generellt kan man säga att de parametrar som har störst betydelse för hyran är vilken standard din bostad har, samt dess geografiska läge, givetvis i kombination med lägenhetens storlek.

Modellhus med mynthögar