Ordning och trivsel

När man bor i lägenhet kräver det en ömsesidig respekt för varandra. Blir du störd eller behöver hjälp kan vi hjälpa dig.

Vad kan du som hyresgäst göra?

Först och främst ska du naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Det gör du genom att visa normal hänsyn och sunt förnuft. Man ska således kunna leva ett normalt familjeliv i sin lägenhet, men man ska inte behöva stå ut med onormala störningar, och i synnerhet inte vid upprepade tillfällen. Därför är det särskilt viktigt att hänsyn tas till grannar när man spelar musik eller har fest. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att först prata med din granne. Om det inte leder till någon förändring ska du anmäla störningen till Uddevallahem, så att vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Hur arbetar Uddevallahem?

Vi har särskild personal som jobbar med störningsärenden. När vi får ett ärende till oss tar vi kontakt med den störande och beskriver klagomålet vi fått, och jobbar för att hitta en lösning på problemet. Handlar det om upprepade eller särskilt allvarliga störningar kan vi bli tvungna att skicka ett formellt varningsbrev. Att upprepande störa sina grannar kan i förlängningen vara skäl för uppsägning av hyreskontraktet.

När vårt kontor är stängt tar vår trygghetsjour över. När du som hyresgäst hör av dig om ett akut ärende på kvällar och helger åker trygghetsjouren ut. 

Två kvinnor och en man står och pratar utomhus

Hit ringer du för att anmäla ett störningsärende

När Uddevallahem har öppet

Tel: 0522-65 35 00

Kvällar och helger

Uddevallahems trygghetsjour, tel: 0522-65 35 99.

När du anmäler en störning behöver du uppge ditt namn och adress, så att vi har möjlighet att nå dig för mer information. Vi lämnar dock aldrig ut de uppgifterna till någon annan.

 

Några tips för en god grannsämja

Ta extra stor hänsyn till dina grannar mellan klockan 22.00 och 07.00 genom att inte störa med ljud och annat.

Prata med dina grannar i förväg om du ska ha en fest. Det är ofta ett smidigt sätt att öka förståelsen för varandra.

Ha lagom ljudnivå på tv/radio/stereo.

Undvik att spola vatten nattetid.

Använd inte balkongen för att till exempel röka, utan att först kolla så att grannarna inte störs.

Håll din hund kopplad och plocka upp efter den. Tänk också på att det blir störande för grannarna om din hund skäller mycket.