En värd för alla

Händer på varandra

Uddevallahems uppdrag är att erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och varierat boende av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Det kan låta enkelt, men vad betyder det egentligen? Det som får en familj att känna sig trygg kan vara motsatsen för någon annan. En del vill få all information från oss via digitala kanaler medan andra hellre ses över en kopp kaffe. Det som betraktas som låg standard av vissa är ett drömboende för andra. Varje dag arbetar vi för att göra verklighet av det vi tror på, nämligen att den här världen är för alla och att vi kan vara en värd för alla.

Allmännyttan

Som en del av allmännyttan är det viktigt för oss på Uddevallahem att kunna tillgodose olika typer av bostadsbehov och samtidigt balansera samhällsansvar med affärsmässighet. Det gör vi genom att erbjuda rimliga och marknadsmässiga hyror, samt bygga intelligenta och energieffektiva bostäder. Vi erbjuder olika standardnivåer vid renovering, och bygger bra kundrelationer med tydliga rutiner och processer. Dessutom återinvesterar vi eventuell vinst i våra områden. På så vis får allmänheten glädje av lekplatser, grönområden, modern standard och trygga miljöer.

Inkluderande                     

Människor i Uddevalla ska kunna leva ett gott liv och vi ska vara en aktör som hjälper till att hålla samman samhället. Genom aktiviteter, samarbeten och dialog vill vi öka kontakten mellan grannarna så att alla som bor hos oss ska känna sig trygga i och omkring sin bostad. Genom sponsring bidrar vi till att Uddevalla blir en trygg, trivsam och attraktiv kommun att leva i.

Våra medarbetare och hyresgäster ska spegla hela samhället och vi vill att du ska känna dig lika välkommen hos oss oavsett din bakgrund, nuvarande situation eller förutsättningar. Vår ambition är att vara en trygg hyresvärd som värnar om allas lika värde och bemöter olikheter med respekt.

Hållbart

Uddevallahems vision ”Tillsammans skapar vi ett hållbart liv i Uddevalla” är ledstjärnan i vår strategi och visar på att hållbarhet är en viktig del som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån ett helhetsperspektiv där alla tre dimensioner av hållbarhet samverkar och står i fokus när vi bygger, utvecklar och förvaltar våra fastigheter, när vi gör affärer samt i dialogen med kollegor och övriga intressenter.

Ekologisk hållbarhet

Vi är resurseffektiva och agerar långsiktigt samt skapar förutsättningar för våra kunder att leva hållbart.

Social hållbarhet

Vi vill ge förutsättningar för en god hälsa, bra arbetsmiljö och trygghet hos medarbetare och kunder

Ekonomisk hållbarhet

Etik, ansvarstagande och långsiktig lönsamhet skapar möjlighet att återinvestera i våra kunder

Hela kundlöftet och verksamheten är genomsyrad av hållbarhet. Vi säkerställer det genom att vi har ett systematiskt arbete inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö).

I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vår verksamhet, hur vi arbetar och se exempel från året som gått.