Husen, som ligger som ett ”L”, ramar in en trevlig gård med stor grönyta och planteringar. Här finns dessutom en stor lekplats, uteplats och grillmöjligheter.

Vi planerar för en stamrenovering av fastigheterna, men vilket år det sker är inte klart.

Passaden 3-5