Det vanligaste när du är hyresgäst hos oss är att du har ett eget elabonnemang för din hushållsel. Uddevalla Energi för elnät och när det kommer till elleveransen väljer du elbolag själv. 

Dock finns undantag, främst på Aspekullsvägen 4, Uddvallahems senaste nybyggnadsprojekt. I detta fall kommer hushållselen från Uddevallahems elabonnemang för hela huset. Varje lägenhet har en egen elmätare, och varje lägenhets faktiska förbrukning mäts av oss och faktureras på varje månads hyresavi. Systemet kallas IMD-el och är samma princip som IMD-vatten.

Illustration elabonnemang