Sponsring

Fotbollstjejer firar Sponsring är en del av vårt arbete med att skapa social hållbarhet och syftet med vårt stöd är att bidra till att Uddevalla blir en trygg, trivsam och attraktiv kommun att leva i. Vi har en lång tradition av att stötta organisationer, evenemang och föreningar kopplade till Uddevalla, men däremot sponsrar vi inte enskilda utövare.

Syftet är också stärka vårt varumärke och bilden av Uddevallahem och som en attraktiv arbetsgivare och hyresvärd samt skapa nya och förstärka befintliga nätverk och kundrelationer.

Sponsringen ska ses som ett samarbete mellan Uddevallahem och föreningen/organisationen och ska vara till ömsesidig nytta för parterna. Som sökande bör du fundera på vilka motprestationer ni kan erbjuda Uddevallahem, gärna där samarbetet innehåller delar som ger våra hyresgäster ett mervärde.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du om sponsring

Du ansöker om sponsring genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret. 

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande, men rekommenderar alla sökande att komma in med sina ansökningar så tidigt som möjligt under året. Vår sponsorgrupp träffas några gånger per år för att gå igenom de ansökningar vi fått, och så snart vi haft möte återkopplar vi till er.

Observera att du behöver göra en skriftlig ansökan även om du haft samarbetsavtal med Uddevallahem tidigare.
Sista datum för ansökan om sponsring är den 1 september.

Gör din ansökan här

 

Kontaktperson

Nathalie Östberg,
Marknadskoordinator,      
0522-65 35 87