"Det finns mycket som talar för allmännyttan"

Lekplats i områden på Tallvägen