Individuell Mätning och Debitering

Vatten

Vi använder alla olika mycket vatten. En del använder större mängder och en del mindre. Det mest logiska är att alla betalar för den mängd de faktiskt gör åt. Istället för att vi delar kostnaden lika mellan alla hyresgäster använder vi oss därför av individuell mätning och debitering – IMD.  

Sedan 2004 har den faktiska vattenförbrukningen mätts och debiterats i alla nybyggda lägenheter hos Uddevallahem. Detta kallas individuell mätning och debitering – IMD. Syftet med IMD är att varje hyresgäst ska betala för sin egen faktiska förbrukning, precis som vi betalar för hushållsel eller bredband. En stor fördel är att du själv kan påverka dina vattenkostnader som hyresgäst. Du slipper betala för vatten du inte gör åt. 

Nu inför vi IMD i våra befintliga lägenheter 

Sedan vi införde individuell mätning och debitering 2004 har vi nyproducerat ungefär 350 bostäder. Det är en ganska liten del av Uddevallahems totala bestånd av bostäder. Under 2021 skrev vi, tillsammans med hyresgästföreningen, därför på ett avtal om att införa IMD av vatten även i våra befintliga lägenheter.  

Under hösten 2021 och våren 2022 startades IMD i 1 260 lägenheter i det befintliga beståndet. Arbetet med installationer fortsätter att löpa på framåt men vi har redan kunnat mäta resultatet av installationerna. Utvärdering av de som fick IMD under 2021 och 2022 visar att varmvattnet har minskat med 23 % och kallvattnet med 12%, vilket är mer eller mindre i linje med förväntat. 

Fördelarna med IMD 
Tvätta händer

Med IMD ansvarar varje hushåll för sin förbrukning. I traditionella hus fördelas kostnaderna för förbrukningen lika mellan varje lägenhet. Med egen mätare i varje lägenhet blir det istället mer rättvist fördelat. 

Precis som med bredband, hushållsel och andra liknande tjänster, betalar de boende endast för sin vattenförbrukning, vilket gör det mer rättvist. Alla hyresgäster kan följa sin förbrukning på Mina Sidor och minska sin förbrukning om de upplever att den är för hög. Det är bra för miljön men också bra för våra boende, eftersom det frigör resurser till andra investeringar i bostadsbeståndet. 

Nyfiken på din vattenförbrukning? 

Som hyresgäst kan du se din vattenförbrukning genom att logga in på Mina Sidor här på vår hemsida.