Jobba hos oss

 

Gillar du att ta eget ansvar, och att leverera snabb och bra service? Då kan Uddevallahem vara något för dig.

 

Uddevallahem har drygt 9 000 hyresgäster. De är våra kunder, det är för dem vi finns. En av våra viktigaste uppgifter är att ge våra kunder den service och trygghet som krävs för att de ska ha ett trivsamt boende hos Uddevallahem. Vårt viktigaste redskap är den egna personalen, med den service, kunskap och positiva inställning vi levererar till våra kunder. Uddevallahem är en bostadsstiftelse och tillhör allmännyttan. Det innebär att vi har som mål att förvalta och bygga bostäder för alla. Men det innebär också att vi tar ett större samhällsansvar, utifrån parametrar som miljö, socialt ansvar och utveckling av de stadsdelar där vi finns.

På Uddevallahem jobbar vi kontinuerligt med fortbildning, utbildning och kompetenshöjande åtgärder för vår personal. Självfallet genomför vi regelbundet utvecklingssamtal och har en fastställd lönepolicy. Som stöd i vårt arbete har vi bland annat också en jämställdhets- och mångfaldsplan.

Friskvård är viktigt på Uddevallahem. Personalens hälsa är viktig för oss och vi jobbar förebyggande med friskvård och uppmuntrar både kollektiva och individuella friskvårdsaktiviteter.

Stämmer de här värderingarna överens med dina egna? Då ser vi gärna att du söker jobb hos Uddevallahem när vi har lediga tjänster!