Kundundersökningen

Var med och påverka

Som kund hos oss på Uddevallahem är dina synpunkter viktiga för att vi ska veta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

I vår kundundersökning, som delas ut en gång per år, kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Det är också en möjlighet att vara med och påverka. Svaren ligger till grund för vårt fortsatta arbete med våra områden, fastigheter och vår service till dig samt hur vi kan utveckla verksamheten så att du som kund ska vara så nöjd som möjligt. Vi blir därför tacksamma varje gång du avsätter några minuter och svarar på undersökningen.

Tack för ditt engagemang!

Innehåll

Kundundersökningen tar upp en rad olika ämnen, som till exempel;

  • Hur nöjd du är med din bostad
  • Hur nöjd du är med fastigheten och utemiljön
  • Vad du tycker om kontakten med vår personal
  • Hur väl felanmälan, underhåll och reparationer fungerar
  • Hur du upplever trygghet i ditt område
  • Om du blir informerad om sånt som rör ditt boende

Samarbetspartner

Vi har tagit hjälp av AktivBo för att genomföra vår undersökning. AktivBo har många års erfarenhet av hyresgäst-enkäter och säkerställer att alla svar är anonyma gentemot Uddevalla­hem.

Har du frågor är du välkommen att kontakta dem på telefonnummer 08-23 39 85 eller på info@aktivbo.se.