Kundundersökningen

Som hyresgäst hos Uddevallahem har du möjlighet att vara med och påverka ditt boende. Du gör det enklast genom att besvara den hyresgästundersökning som vi skickar ut en gång om året.

Undersökningen är viktig för oss på Uddevallahem. Den ger oss svar på vad vi gör bra och vad vi kan göra ännu bättre. Därför ska du som hyresgäst självfallet svara på enkäten och ta vara på chansen att vara med och påverka!

Undersökningen tar upp en rad olika ämnen, som till exempel

  • Hur nöjd du är med din bostad
  • Hur nöjd du är med fastigheten och utemiljön
  • Vad du tycker om kontakten med vår personal
  • Hur väl felanmälan, underhåll och reparationer fungerar
  • Hur du upplever trygghet och säkerhet i ditt område
  • Om du blir informerad om sånt som rör ditt boende

Alla hyresgäster får undersökningen skickad till sig per post en gång per kalenderår. Men alla får den inte samtidigt, utan utskicken av undersökningen sprids ut under hela året. På det sättet kan vi följa utvecklingen löpande, och snabbt reagera på kundernas synpunkter. Uddevallahem tar hjälp av Scandinfo/Origo Group för att göra undersökningen.

Uddevallahem har i dagsläget ungefär 45 procent ”helnöjda kunder”, det vill säga kunder som ger oss högsta betyg på den 5-gradiga skalan. Det är högre än snittet bland företag som använder samma mätmetod. Men vi vill bli ännu bättre – och dina åsikter är viktiga för oss!