Läs senaste numret av Bo&Trivas

Nu är 2019 års första nummer av Bo&Trivas här. I det här numret kan du bland mycket annat läsa om hur du nominerar din granne i Uddevallahems nya tävling Goda grannar 2019.

Läs också om de åtgärder vi gjort efter att ha lyssnat på våra hyresgästers synpunkter i kundundersökningen. Och för dig som letar sommarjobb finns det all anledning att läsa vår tidning. Senast 31 mars vill vi ha din ansökan, i Bo&Trivas ser du hur du gör för att söka sommarjobb hos oss.

Bo&Trivas 2019-1