Ledningsgrupp

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Aebeloe

VD

 

 

 

 

 

Linda Samuelsson

Chef Kund- och verksamhetsstöd

 

 

 

 

 

Mikael Måneling

Förvaltningschef

 

 

 

 

 

Ronny Bohm

Fastighetschef

 

 

 

 

 

Magnus Nordberg

Kommunikationsansvarig