Miljö- och arbetsmiljö

Att värna miljön är ibland lättare sagt än gjort. Ofta är det både enklare och smidigare att välja bilen före bussen eller cykeln, eller att slänga alla soporna i en påse. 
Men, vi på Uddevallahem arbetar hela tiden aktivt med att bli bättre på att tänka på både miljö och arbetsmiljö i alla sammanhang av vår verksamhet. Vi menar att det bidrar till en bättre framtid för alla.

Uddevallahem är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att vi tillsammans arbetar systematiskt för att minska vår negativa miljöpåverkan och vi följer upp arbetet med rutiner och dokumentation.

Uddevallahem är även arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007. Här handlar det om vår arbetsmiljö, att vi arbetar systematiskt med att förebygga arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, att främja en säker och sund arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan.

Våra certifieringar