Nordens väg 1

Detta hus ligger lite som en radhuslänga utmed vägen som leder upp till Bohusgården. Den böjda formen ger huset lite extra charm. Längan består av nio trappuppgångar med relativt få lägenheter per trappuppgång.

Baksidan och dess balkonger vetter mot grönyta och här finns också en fin lekplats. Balkongerna renoverades 2020 och är i vissa fall inglasade.

Fastighetsbild på Nordens väg 1 Flygfoto över Uddevallahems fastigheter på Anders knapes väg 1, 3, 5 och Nordens väg 1 och 2 samt närheten till havet. Grönområden och fastighetsbild på Nordens väg 1