Ny hyra från 1 januari 2023

hus2023

Ett nytt hyresavtal är klart mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen. Det nya avtalet är på ett år och innebär en hyreshöjning med i genomsnitt 4,0 procent.  hus2023

Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi i årets förhandling beslutat om en differentierad hyreshöjning på mellan 2,5 och 5,0 procent för Uddevallahems hyresgäster, där den genomsnittliga höjningen ligger på 4,0 procent. Samtidigt höjs månadsavgiften för parkeringsplatser med 5 kronor samt platser i garage/carport med 10 kronor.

Anledningen till att hyrorna höjs är för att täcka de kostnadsökningar som sker på varor och tjänster, till exempel avgifter för sophantering, el och vatten.

Din hyra

Du får information via e-post om din exakta hyreshöjning. Du kan också logga in på Mina sidor där din hyresavi läggs upp under dagen på torsdag 19/1.

Hyresjusteringen gäller från 1 januari 2023 och ett år framåt. Den nya hyran kommer att synas på din hyresavi för februari, med retroaktiv hyreshöjning för januari.

Med retroaktivt menas att hyreshöjningen för januari månad inte var med på hyresavin i januari utan kommer nu i efterskott som en extra kostnad på hyresavin för februari. Det innebär att på hyresavin för februari finns även kostnaden för höjningen för januari.