Om oss

Drygt 9 000 personer, eller ungefär var sjätte Uddevalla-bo, bor hos oss på Uddevallahem. Det gör oss till den största aktören på bostadsmarknaden i Uddevalla, men också en betydande aktör i samhällsutvecklingen. Visst är det häftigt!

Vi verkar för att vara en hållbar arbetsplats och en attraktiv hyresvärd, där vi har en ansvarsfull ekonomi och klimatsmarta boenden. Därför arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för en bra hälsa, bra arbetsmiljö och trygghet hos våra medarbetare samt att kunna erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och varierat boende av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vårt uppdrag som bostadsstiftelse och en del av branschorganisationen Sveriges Allmännytta gör oss också till en aktiv samhällsaktör som är drivande i arbetet med att skapa en hållbar utveckling för vårt samhälle och för allas rätt till ett eget boende.

Entré huvudkontor med blommor

Vår historia - så började det

Det började på Valhallavägen. Året var 1944 och Uddevallavarvet lät bygga helt nya hus åt sina arbetare för att råda bot på den enorma bostadsbristen. Nya hus som senare blev grundplåten till dagens Uddevallahem.

Det var trångt i Sverige, så trångt att hela arbetarfamiljer fick tränga ihop sig i små enrumsskyffen. Redan under första världskriget var bristen på bostäder akut och hyrorna var höga. Dessutom var fastigheterna i dåligt skick. Men det var först efter andra världskrigets slut, i slutet av 1940-talet, som allmännyttan kom till. Riksdagen beslutade då om att ge statliga lån till kommunerna för att de skulle kunna bygga bostäder åt alla.

Och i Uddevalla hakade man på. 1944 lämnade Otto Hermansson och Sigfrid Thulin in en motion till Uddevalla kommun där de påpekade att det vore på sin plats att kommunen tog ansvar för den stora bostadsbristen. Men det skulle dröja ytterligare några år innan deras förslag blev verklighet.

Uddevallahem grundades 1949 och tog över en rad olika fastigheter som byggts från 1944 och framåt. Och på den vägen är det…

Sedan dess har det hänt mycket hos Uddevallahem. I takt med att nya bostadsområden har byggts har bostadsbeståndet vuxit. I dag har vi knappt 4 700 lägenheter, samt ett stort antal lokaler, garage och parkeringsplatser i vår ägo. Totalt har Uddevallahem en bo- och lokalyta på över 300 000 kvadratmeter.

Allmännyttans grundtanke består om att erbjuda bostäder för allas behov och att kombinera det med att ta ett samhällsansvar. Samtidigt har mycket hunnit hända på 70 år och idag finns också ett EU-direktiv om att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Vår vision

Tillsammans skapar vi ett hållbart liv i Uddevalla

Vår affärsidé

Vi ska erbjuda ett hållbart boende genom att förvalta, bygga och utveckla fastigheter i Uddevalla. Verksamheten ska ta ett samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.

 

Uddevallahem i korthet

Bostäder: 4 736

Lokaler: 782

Fastigheter: 89

Anställda: ca 90

Omsättning: 391,6 Mkr (2023)

Resultat (före skatt): 46,5 Mkr (2023)

Grundat: 1949