Om oss

Uddevallahem är en allmännyttig bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun. Med cirka 4 500 lägenheter är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Uddevalla. Drygt 9 000 personer, eller ungefär var sjätte Uddevalla-bo, bor hos oss.

Det gör oss till en viktig aktör i Uddevalla. Med vårt stora utbud av bostäder och lokaler tar vi en stor roll i utvecklingen av Uddevalla. De flesta av våra bostäder finns i Uddevalla tätort, men vi har också fastigheter i Ljungskile.

Som kommunal bostadsstiftelse tillhör Uddevallahem allmännyttan och är medlem i branschorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, vilket innebär att vi verkar för allas rätt till ett eget boende. Vi tar dessutom ett samhällsansvar. Det innebär att vi är noga med att bidra till en bättre miljö, att vi tar ett socialt ansvar och att vi arbetar för en hållbar utveckling. 

 

Så började det

Det började på Valhallavägen. Året var 1944 och Uddevallavarvet lät bygga helt nya hus åt sina arbetare för att råda bot på den enorma bostadsbristen. Nya hus som senare blev grundplåten till dagens Uddevallahem.

Det var trångt i Sverige, så trångt att hela arbetarfamiljer fick tränga ihop sig i små enrumsskyffen. Redan under första världskriget var bristen på bostäder akut och hyrorna var höga. Dessutom var fastigheterna i dåligt skick. Men det var först efter andra världskrigets slut, i slutet av 1940-talet, som allmännyttan kom till. Riksdagen beslutade då om att ge statliga lån till kommunerna för att de skulle kunna bygga bostäder åt alla.

Och i Uddevalla hakade man på. 1944 lämnade Otto Hermansson och Sigfrid Thulin in en motion till Uddevalla kommun där de påpekade att det vore på sin plats att kommunen tog ansvar för den stora bostadsbristen. Men det skulle dröja ytterligare några år innan deras förslag blev verklighet.

Uddevallahem grundades 1949 och tog över en rad olika fastigheter som byggts från 1944 och framåt. Och på den vägen är det…

Sedan dess har det hänt mycket hos Uddevallahem. I takt med att nya bostadsområden har byggts har bostadsbeståndet vuxit. I dag har vi omkring 4 500 lägenheter, samt ett stort antal lokaler, garage och parkeringsplatser i vår ägo. Totalt har Uddevallahem en bo- och lokalyta på över 300 000 kvadratmeter.

Allmännyttans grundtanke består om att erbjuda bostäder för allas behov och att kombinera det med att ta ett samhällsansvar. Samtidigt har mycket hunnit hända på 70 år och idag finns också ett EU-direktiv om att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Uddevallahem 
i korthet

Bostäder: 4 507

Lokaler: 726

Anställda: Cirka 80

Omsättning: 306,7 Mkr (2017)

Resultat (före skatt): 37,5 Mkr (2017)

Grundat: 1949

 

Vår affärsidé

Uddevallahems affärsidé är att köpa, äga, förvalta och bygga fastigheter. Företaget ska erbjuda hyresgästerna ett tryggt och varierat boende av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Uddevallahem ska också bidra till ett hållbart boende och aktivt driva samhällsutvecklingen ur ett boendeperspektiv.

 

Vår position

Vi utvecklar Uddevalla.