Organisation

Organisationsschema

Organisation 2024

På Uddevallahem arbetar över 80 medarbetare för att tillsammans skapa ett hållbart liv i Uddevalla, med trygga och trivsamma boendemiljöer för våra kunder.

Merparten av våra medarbetare arbetar nära kunderna i våra bostadsområden. På huvudkontoret på Norra Drottninggatan 15 arbetar VD och HR tillsammans med teamen för Förvaltning, Fastighet, Marknad och kommunikation, Kundservice samt Ekonomi och IT.

Förvaltning är i sin tur indelad i tre distrikt – två i Uddevalla och ett i Ljungskile. Varje distrikt har sin distriktschef, som arbetsleder de besiktningsmän och bovärdar som tillhör distriktet. Uddevallahem har också en egen driftverkstad, med bland annat snickare, VVS-reparatörer och elektriker.

Den dagliga verksamheten styrs av företagsledningen och ytterst beslutande är styrelsen som utses av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Ledningsgrupp

Thomas Thomas Aebeloe
VD

Ronny Ronny Bohm
Fastighetsutvecklingschef

Linda Linda Samuelsson 
Administrativ chef

Lisa Lisa Bogren
HR- och hållbarhetschef

Mikael Mikael Måneling
Förvaltningschef 

Magnus Magnus Skeppsdal
Marknads- och kommunikationschef

Styrelse

Uddevallahems styrelse är politiskt tillsatt och består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Styrelsen har sex ordinarie möten under ett år och huvuduppgiften består av att fatta strategiska beslut om Uddevallahems verksamhet och framtid.

Ordinarie ledamöter

David Sahlsten
Ordförande (KD)

Paula Berger
Vice ordförande (S)

David Bertilsson
Ledamot (M)

Kerstin Joelsson Wallsby
Ledamot (V)

Leif Frisk
Ledamot (SD)

Suppleanter

Mathilda Sténhoff
Ersättare (M)

Curt Nyman
Ersättare (L)

Lennart Löfgren
Ersättare (S)

Henning Forsström
Ersättare (UP)

John Alexandersson
Ersättare (SD)