Organisation

Uddevallahem har cirka 80 anställda och vårt huvudkontor ligger på Kålgårdsbergsgatan i centrala Uddevalla. Vår styrelse utses av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning.

På huvudkontoret sitter bland annat ledning, administration och vår kundservice, dit kunderna kan vända sig med frågor som rör uthyrning och boservice.

Som framgår av organisationsschemat är vår verksamhet indelad i tre ben – Fastighet, Förvaltning samt Kund- och verksamhetsstöd.

Förvaltning är i sin tur indelad i fyra förvaltardistrikt – tre i Uddevalla och ett i Ljungskile. Varje distrikt har sin förvaltare, som arbetsleder de bovärdar som tillhör distriktet.

Uddevallahem har också sin egen driftverkstad, med bland annat snickare, VVS-reparatörer och elektriker.

Ledningsgruppen består av vd tillsammans med chefen för kund- och verksamhetsstöd, fastighetschef, förvaltningschef och kommunikationsansvarig.