Överlåtelse

Enligt hyreslagen får du som hyresgäst inte överlåta lägenheten till någon annan. Men det finns undantag, som till exempel till en närstående person som bor tillsammans med dig. I de fallen måste hyresnämnden pröva frågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen.

Om det handlar om bodelning, äktenskapsskillnad eller om hyresgästen avlider, gäller att den andre maken får träda i hyresgästens ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna. Detsamma gäller vid samboförhållande.