Parkering

Vi vet att många av våra hyresgäster uppskattar att ha sin egen parkeringsplats, istället för att behöva åka runt och leta ledig plats. Därför erbjuder Uddevallahem i de flesta av våra områden möjligheten att hyra sin parkeringsplats.

Grundregeln är att man ska ges möjlighet att hyra 1 plats/lägenhet, men detta kan variera beroende på hur både utbud och efterfrågan ser ut i just ditt område. Vi påminner också om att man själv är ansvarig för sin parkeringsplats, när det gäller till exempel snöröjning.

Om du vill hyra parkeringsplats eller har frågor som rör parkering, kontakta vår kundservice på 0522 – 65 35 00. För dig som redan har en parkering hos Uddevallahem och vill byta till en parkeringsplats som passar dig bättre, gäller en uppsägningstid på två månader.

Klicka på länken för info om lediga p-platser

För dig som kör elbil

Uddevallahem har några laddplatser att hyra ut till hyresgäster som kör elbil. Dessa bilplatser finns på Tureborg, Skogslyckan och i centrum. Kontakta vår uthyrning om du söker laddplats till din elbil.

Någon har parkerat på min plats

Om någon har parkerat på den parkeringsplats som du hyr ska du ringa vårt vaktbolag Nokas, 0522-65 35 88. När de kommer ska du visa ditt hyreskontrakt. Då kan Nokas bötfälla bilen som står på din plats.

 

Besöksparkering

Uddevallahems besöksparkeringar är avgiftsbelagda. Skälet till detta är att vi vill underlätta för alla besökare som vill hälsa på och behöver en parkeringsplats. När platserna var avgiftsfria upptogs de många gånger av våra egna hyresgäster eller av andra boende i området.

För att kunna parkera behöver du som besökare ladda ner appen SMS Park, eller använda en sms-tjänst för att starta och avsluta parkeringen.

Vid varje besöksparkering finns det information om hur tjänsten fungerar. Du kan också läsa mer på SMS Parks hemsida, www.smspark.se.