Sälghugget till final i Allmännyttans bästa renovering

Fastigheter på Hyggestråket, Dalaberg

Varje år anordnar Sveriges Allmännytta en tävling med syfte att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt. Bidragen bedöms av en oberoende jury med fem sakkunniga inom fastighetsutveckling och renovering. Vår renovering av Sälghugget på Dalaberg är vidare till final.

I renoveringen av bostadsområdet Sälghugget från 1960-talet har vår ambition varit att blanda nutid och dåtid och skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Bland annat genom kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar. Vår renovering är inte bara nominerad, utan dessutom ett av fyra bidrag som är vidare till final, med följande motivering;

Fastigheter på Hyggestråket, Dalaberg

”Ett klassiskt miljonprogramsområde som varsamt renoverats till en rimlig kostnad. Med fokus på utvändig gestaltning har utseendet och upplevelsen av en nedgången stadsdel förvandlats till en mer dynamisk, trygg och attraktiv plats. Stor omsorg om de boende har tagits och en särskild ombyggnadskoordinator har hanterat alla hyresgästkontakter på ett föredömligt sätt. Arkitektoniskt har området lyfts genom ett finurligt färgsättningsprogram. Projektet visar att med beprövad teknik, engagemang och kontinuerlig dialog med hyresgäster kommer man väldigt långt"

Vi är otroligt glada och stolta. Givetvis för finalplatsen, men framförallt för hur slutresultatet har gett ett lyft till hela området samt för hur vi tillsammans lyckats genomföra projektet. Vi har klarat att hålla både budget och tidplan vilket många liknande projekt har svårt att klara. Det är en fantastisk styrka! 

Slutlig vinnare utses under Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping, den 3–4 maj.

Läs mer om finalisterna här!