Sopsortering

Att återvinna och ta hand om sitt avfall är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Genom din sopsortering sparar du på jordens resurser samtidigt som du ser till så att energivärdet i avfallet tas till vara. Dessutom undviker du att hälsofarliga ämnen kommer ut i vår natur.

En väl fungerande sopsortering är också viktig för att du och dina grannar ska få en trevlig boendemiljö. Se därför till att sortera ditt avfall i rätt kärl/behållare, och att inte ställa avfall utanför till exempel våra miljöstationer.

När du slänger dina hushållssopor skiljer du på matavfall och brännbart hushållsavfall som sorteras i var sin påse. Numera använder vi papperspåse för matavfall i de flesta områdena i Uddevalla.

Förpackningar, tidningar med mera tar du med till den miljöstation/soprum som finns i ditt bostadsområde. Dessa stationer är tydligt uppmärkta med bilder för att förenkla sorteringen.

Övrigt avfall som grovsopor, elektronik, möbler med mera lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Om du känner dig osäker, läs Avfallsguiden på Uddevalla Energis hemsida om hur du ska sortera.