Sponsring

Uddevallahem sponsrar föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i Uddevalla kommun. Vi sponsrar däremot inte enskilda utövare.

Uddevallahem har antagit positionen ”Vi utvecklar Uddevalla” och den sponsring vi gör ska ses som en del i det arbetet. Syftet med vår sponsring är att bidra till att skapa en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår kommun. Ungefär var sjätte Uddevallabo bor hos Uddevallahem. Genom att stödja olika verksamheter bidrar Uddevallahem till att Uddevalla blir en trygg, trivsam och attraktiv kommun att leva i, för såväl våra kunder som övriga kommuninvånare.

Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i ägardirektivet. Sponsringen är ett samarbete mellan Uddevallahem och föreningen/organisationen och ska vara till ömsesidig nytta för parterna. Som sökande förening/organisation bör du fundera på vilka motprestationer du kan erbjuda Uddevallahem. Det kan handla om olika reklamplatser, men vi ser också gärna att samarbetet innehåller delar som ger våra hyresgäster ett mervärde.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du om sponsring

Du ansöker om sponsring genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret. Vi tar bara emot ansökningar den vägen.

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande, men rekommenderar alla sökande att komma in med sina ansökningar så tidigt som möjligt under året. Vår sponsorgrupp träffas några gånger per år för att gå igenom de ansökningar vi fått, och så snart vi haft möte återkopplar vi till er.

Observera att du behöver göra en skriftlig ansökan även om du haft samarbetsavtal med Uddevallahem tidigare.

Gör din ansökan här

 

Kontaktperson

Magnus Nordberg, Kommunikationsansvarig, 0522-65 35 59