Sponsring

Uddevallahem sponsrar föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i Uddevalla kommun. Vi sponsrar däremot inte enskilda utövare.

Uddevallahem har antagit positionen ”Vi utvecklar Uddevalla” och den sponsring vi gör ska ses som en del i det arbetet. Syftet med vår sponsring är att bidra till att skapa en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår kommun. Ungefär var sjätte Uddevallabo bor hos Uddevallahem. Genom att stödja olika verksamheter bidrar Uddevallahem till att Uddevalla blir en trygg, trivsam och attraktiv kommun att leva i, för såväl våra kunder som övriga kommuninvånare.

Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i ägardirektivet. Sponsringen är ett samarbete mellan Uddevallahem och föreningen/organisationen och ska vara till ömsesidig nytta för parterna. Som sökande förening/organisation bör du fundera på vilka motprestationer du kan erbjuda Uddevallahem. Det kan handla om olika reklamplatser, men vi ser också gärna att samarbetet innehåller delar som ger våra hyresgäster ett mervärde.

Har du redan ett sponsringssamarbete med oss som du önskar förnya? Lämna en rapport om hur samarbetet har sett ut. Vad blev resultatet, hur har ni exponerat Uddevallahem och ökat kännedomen om oss, vilka aktiviteter har genomförts och vilka mervärden har samarbetet inneburit för Uddevallahem och våra hyresgäster? Bifoga bilder.

Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktperson

Magnus Nordberg

Kommunikationsansvarig
0522-65 35 59