Stadsnära odling för biologisk mångfald

Urban gardening med skylt

Vårt projekt med Urban Gardening fortsätter även i år. På flera av våra områden har vi ställt ut odlingslådor. Där kan de boende odla blommor och grönsaker, mötas kring pallkragarna och lära känna varandra bättre. Det har visat sig ha god effekt för ökad trygghet och trivsel i våra områden men faktum är att det finns mer vinning än så när det kommer till stadsnära odling, den biologiska mångfalden. 

Ju mer vi odlar i våra områden, desto fler insekter och pollinering bidrar det till. Vi jobbar mycket med hållbarhet inom Uddevallahem och med de Globala målen. Ett av dessa är mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald. På https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/ står att läsa:  

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Det är inte för inte som vi nu är inne på det tredje året med stadsnära odling i våra områden, något som mottagits med stort intresse bland våra hyresgäster. 

Urban gardening med skylt

Från april till oktober 

Tidigt under våren börjar Miljövärdsgruppen arbetet med att förbereda odlingarna. De gödslar och fyller på jord, och tillsammans med hyresgästerna påbörjas en ny odlingssäsong. Under hela våren, sommaren och tidiga hösten får odlingsintresset frodas. De boende samlas vid lådorna och fikar tillsammans på de utplacerade sittgrupperna. De utbyter erfarenheter och grödor med varandra samtidigt som de knyter nya kontakter.  

Säsongen avslutas med en skördeträff i oktober. Miljövärdarna medverkar tillsammans med de hyresgäster som haft odlingslåda. Man skördar sina grödor, rensar bort sitt skräp och gör platsen redo för vintern. De som vill kan redan då passa på att anmäla sitt intresse inför nästa säsong. 

Stor variation bland grödorna  

Vad som odlas skiljer sig vitt och brett, och så även kunskapsnivån och odlingsintresset. Det mesta är tillåtet, såvida det inte är invasiva arter eller andra förbjudna växter. Många odlar grönsaker som morötter, rädisor, ärtor och sallad. Även dill, potatis och tomater odlas på flera håll i kommunen. Andra väljer blommor av olika slag, som tagetes eller luktärter. En kvinna har valt att bara odla solrosor, för att få fler fjärilar, bin och andra pollinatörer i sitt område. 

Tillsammans med vårt projekt Urban Gardening har vi satt upp igelkottshotell på ett antal platser i Uddevalla. Vi tar vara på löv och bildar lövhögar där igelkottarna bygger sina bon. Vi tittar dessutom på att bygga något eller några insektshotell men det är inget som är riktigt ännu.  Tillsammans är det en del i arbetet mot ett hållbarare, tryggare Uddevallahem, med alla dess invånare, både människor och djur.