Styrelse

Uddevallahems styrelse är politiskt tillsatt och består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen har sex ordinarie möten under ett år och huvuduppgiften består av att fatta strategiska beslut om Uddevallahems verksamhet och framtid.

 

Ordinarie ledamöter

David Sahlsten
Ordförande (KD)
Sysselsättning: Arbetsförmedlare
Invald i styrelsen: 2011

Paul Berger
Vice ordförande (S)
Sysselsättning: Habiliteringspersonal
Invald i styrelsen: 1995

David Bertilsson
Ledamot (M)
Invald i styrelsen: 2019

Christer Höij
Ledamot (UP)
Invald i styrelsen: 2019

Anna-Karin Palm
Ledamot (S)
Invald i styrelsen: 2015

 

Suppleanter

Lars-Göran Andersson
Suppleant (V)
Invald i styrelsen: 2019

Kiomars Heydar
Suppleant (S)
Invald i styrelsen: 2019

Torbjörn Larsson
Suppleant (MP)
Invald i styrelsen: 2015

Curt Nyman
Suppleant (L)
Invald i styrelsen: 2019

Hosam Waarie
Suppleant (C)
Invald i styrelsen: 2019