Styrelse

Uddevallahems styrelse är politiskt tillsatt och består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen har sex ordinarie möten under ett år och huvuduppgiften består av att fatta strategiska beslut om Uddevallahems verksamhet och framtid.

 

Ordinarie ledamöter

Paula Berger
Ordförande (S)
Sysselsättning: Habiliteringspersonal
Invald i styrelsen: 1995

David Sahlsten
Vice ordförande (KD)
Sysselsättning: Arbetsförmedlare
Invald i styrelsen: 2011

Björn Skår
Ledamot (M)
Invald i styrelsen: 2015

Annelie Högberg
Ledamot (S)
Sysselsättning: Habiliteringspersonal
Invald i styrelsen: 2003

Kerstin Joelsson-Wallsby
Ledamot (V)
Invald i styrelsen: 2015

 

Suppleanter

Stig Olsson
Suppleant (C)
Sysselsättning: Egen företagare
Invald i Styrelsen: 2013

Anna-Karin Palm
Suppleant (S)
Invald i styrelsen: 2015

Blerand Haliiti
Suppleant (S)
Invald i styrelsen: 2017

Torbjörn Larsson
Suppleant (MP)
Invald i styrelsen: 2015

Sebastian Johansson
Suppleant (L)
Invald i styrelsen: 2015