Uddevallahem ansluter sig till Allmännyttans Klimatinitiativ

Uddevallahem går med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målen är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

-Vi engagerar oss redan i miljö- och hållbarhetsfrågor och är nu redo att ta vårt arbete till nästa nivå. Att vara en del av Allmännyttans Klimatinitiativ är en självklarhet för oss, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.

Det är allmännyttans branschorganisation SABO som under hösten har lanserat Allmännyttans Klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige till att bidra konkret till klimatomställningen. Redan har 110 bostadsföretag över hela landet, med tillsammans över 400 000 lägenheter, anslutit sig.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

- Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Uddevallahem har tidigare också deltagit i det så kallade Skåneinitiativet år 2007-2016 tillsammans med drygt 100 andra kommunala bostadsbolag, i syfte att minska energianvändningen.