Uddevallahem har tecknat avtal med NCC för renoveringen av Trubaduren

Signering Trubaduren NCC

Signering Trubaduren NCC Inför det historiskt största renoveringsprojektet av Trubaduren, har avtal tecknats med NCC som samarbetspartner. Det här innebär att NCC får förtroendet att renovera och stambyta ett stort antal äldre lägenheter på Hovhult.

- Vi är väldigt glada att ha med en så erfaren och stabil samarbetspartner som NCC i det här omfattande renoveringsarbetet. Det känns tryggt både för oss och våra hyresgäster, säger Thomas Aebeloe, vd på Uddevallahem.

Husen på Hovhult är byggda under tidigt 1970-tal, viket innebär att de nu är omkring femtio år gamla.  När husen byggdes hade man andra krav och förväntningar på sitt boende än vi har idag. Till exempel användes inte badrummen i samma utsträckning då som nu, vilket gör till exempel ventilationen extra viktig. En annan sak som förändrats sedan 70-talet är klimatet. Idag har vi jämnare temperaturer under året, vilket ställer andra krav på isoleringen.

– Efter ca 50 år brukar de tekniska detaljerna som vatten, avlopp, värme, ventilation och fönster vara uttjänta och det är detta vi ska gå igenom nu, berättar Ronny Bohm, fastighetsutvecklingschef på Uddevallahem.

För hyresgästerna kommer en stor och tydlig skillnad vara de nya badrummen, men renoveringen innefattar också ventilation, vatten och avloppsrör, sådant som kanske inte alltid syns men som gör stor skillnad. Även fasaderna och fönstren kommer att åtgärdas i syfte att minska på energiförbrukningen. Det är också den typen av renovering som gör att husen håller över lång tid.

Trubaduren flygfoto Byggstarten av etapp 1 är planerad till början av september och innan dess kommer berörda hyresgäster att få information hemskickad samt bli inbjudna till informationsmöten. Dessutom kommer Uddevallahem att ha egen personal i form av omflyttningskoordinatorer på plats genom hela projektet, vilket varit väldigt uppskattat i tidigare projekt.

- I ett så här omfattande renoveringsprojekt är det många hyresgäster berörs på olika sätt med löpande in- och utflyttningar. Därför är vi angelägna om att skapa så smidiga processer som möjligt, där information och kunddialog är en nyckelfaktor för att tillsammans skapa attraktiva och trygga boendemiljöer, avslutar Ronny.

Här kan du läsa mer om renoveringen av Trubaduren.