Uddevallahem tecknar avtal med Visolit om IT-miljön