Utomhus

Grillning

Sommartid är vi många som gillar att flytta ut och grilla vår mat utomhus. Men med grillning följer att man behöver visa respekt för både säkerhet och sina grannar.

Den enda typen av grill som är tillåten att använda på balkongen av säkerhetsskäl är elgrill. Men prata med dina grannar så att de inte störs av rök och grillos.

Vi rekommenderar i första hand att grilla på den gemensamma gården. Uddevallahem har anlagt grillplatser som står fritt att använda på flera av våra gårdar. 

 
Bilkörning inne på våra gårdar

Uddevallahems innergårdar ska så långt det går vara bilfria. Vi har många barn som springer och leker på våra gårdar och de ska kunna känna sig trygga.

Kör bara in på gården med bil när det är nödvändigt, när du har i- och urlastning som verkligen kräver det. Så snart du är klar – flytta bort bilen. Det är inte tillåtet att låta bilen stå kvar inne på gården. Självklart är det särskilt viktigt att du kör långsamt och med god uppsikt inne på våra gårdar!