Vår miljöpolicy

Uddevallahems verksamhet består av förvaltning, utveckling och byggnation av fastigheter. Verksamheten utförs med ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Den ska bidra till att vi kan erbjuda ett tryggt och varierat boende av hög kvalitet, till ett konkurrenskraftigt pris.

Detta innebär att vi ska

  • genomföra ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar genom att använda skonsamma material och metoder
  • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar
  • visa öppenhet om företagets miljöpåverkan och vara lyhörda för förändringar i omvärlden
  • med god marginal uppfylla gällande lagar och krav, som vi berörs av
  • utbilda och stimulera våra medarbetare och kunder i miljöarbetet

Vårt miljöarbete drivs med stöd av ett ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö som bygger på ISO 14001 för miljön samt ISO 45001 och AFS 2001:1 för arbetsmiljön.