Vi förvaltar för framtiden 

Porträttbild på Andreas Skälegård Uddevallahem

Var sjätte Uddevallabo bor hos Uddevallahem. Det gör oss till den största bostadsaktören i Uddevalla och det innebär ett stort ansvar. Hållbarhetsarbetet är ständigt återkommande i alla delar av vår verksamhet, inte minst inom fastighetsförvaltningen. 

Vi är med i Sveriges allmännytta och klimatinitiativet ”En fossilfri allmännytta 2030”, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. En del av vår vision och våra mål är minskandet av vår energiförbrukning. Vi jobbar idag på flera olika sätt för att minska vår förbrukning. Det gör vi genom att producera nya, klimatsmarta, fastigheter, men också genom underhållet av våra äldre bostäder och områden. Alla de små saker vi gör varje dag tar oss ett steg närmare målet. 

Energibesparande renoveringar  

Porträttbild på Andreas Skälegård Uddevallahem

En stor investering vi gjort, och gör framöver, är energibesparande renoveringar. Andreas Skälegård, energi- och installationssamordnare på Uddevallahem berättar: 

När vi renoverade för 10–15 år sedan så var det inte samma utgångspunkt som nu. Då kanske man stamrenoverade och bytte rör och ledningar, och sen var det färdigt. Men nu resonerar man annorlunda. Nu tänker man större och vill ha med hela bilden med energibesparande åtgärder i varje renovering. När vi ändå påbörjar en renovering med att byta rör så passar vi på att byta fönster och dörrar, tilläggsisolera och förbättra värmeåtergivningen på ventilationen.  

Investering för framtiden 

Det här gör stor skillnad för energibehovet i ett hus och kan faktiskt halvera den. Att investera i våra renoveringar är därför ett viktigt arbete vi gör för att minska vår energiförbrukning och säkra upp för framtiden.  

Det är just dessa renoveringar som vi har gjort på Dalaberg, ett bostadsområde med fastigheter från 1960 och 1970talet. Här har vi rustat 328 lägenheter, vilket motsvarar 8 % av vårt bestånd. Det är en stor investering som kostat oss över 200 miljoner kronor. Den största renoveringen vi gjort, någonsin.  

Näst på tur är Hovhult. Här har vi 449 lägenheter som ska genomgå samma typ av renovering. Med andra ord blir det en ännu större investering än den på Dalaberg. De här renoveringarna påverkar besparingen i hela vårt bestånd och ger så mycket tillbaka både för oss och de som bor i husen med ökad trivsel och trygghet som följd.   

Renoveringarna i korthet 

Fastigheter på Hyggestråket, Dalaberg

 

'

 

 

 

 

 

 

De som kommit tillbaka till sin lägenhet på Dalaberg kan se att mycket ändrats. Lägenheterna är fräschare och mycket är nytt, bland annat det här: 

  • Nya fasader med andra färger och former som gör att området får ett trevligare och nytt intryck. De är tilläggsisolerade som minskar värmeförlusterna, samt ger bättre inneklimat. 
  • Nya fönster och ny säkerhetsdörr. 
  • Nya avloppsrör och vattenledningar. 
  • Nya kranar och ytskikt i badrum.  
  • Värmeåtervinning på ventilationsluften. 
  • Ny elcentral och elinstallation i badrum. 
  • Ny spiskåpa i köket. 
Visste du att? 

I Allmännyttans klimatinitiativ är vi nu över 190 företag som tillsammans representerar över 800tusen lägenheter. Alla jobbar mot samma mål, en fossilfri allmännytta 2030.