Individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten införs