”Renovering kan halvera energibehovet i ett hus"

Drönarbild över Uddevallahems fastigheter på Tallvägen

Visste du att en uppgradering av yttertak, och väggar samt värmeåtervinning på ventilationen kan minska energibehovet för värme med så mycket som 50 procent i en fastighet?

På Uddevallahem har vi många fastigheter som byggdes på 1960- och 1970-talet. I drygt 50 år har husen stått emot väder och vind och gett hem åt många hyresgäster. Med start 2021 inleds en stor renoveringsinsats och det är först och främst fokus på husens skal som tak, väggar och ventilation.

– Vi säkrar husen för framtiden och på samma gång blir det välkomna förbättringar för hyresgästen, för oss och för miljön, säger Andreas Skälegård, energiingenjör på Uddevallahem. 

Bättre isolering ger energibesparing

I samtliga fastigheter kommer väggar och tak tilläggsisoleras och fönster att bytas ut. Vidare installeras värmeåtervinning på ventilationsluften. De här åtgärderna gör underverk för energiåtgången. Tätare hus och bättre isolering sparar värme.

– Det blir en energibesparing på mellan 20 och 50 procent per år beroende på förutsättningar, säger Andreas som ser två stora vinster med att Uddevallahem kan spara energi.

– För det första är det ju så att energi kostar pengar. Med minskad energiåtgång minskar kostnaden för uppvärmning. Det gör att vi kan satsa pengar på andra saker som våra hyresgäster har nytta av. För det andra är det ett faktum att varje svensk i snitt lever på ett sätt som förbrukar resurser motsvarande fyra jordklot varje år. Så kan vi inte ha det år efter år.

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.